top of page
地毯清潔及消毒服務
大掃除服務
膠地板起漬打蠟服務

卓得專業清潔服務

玻璃𥦬清潔服務
日常家居清潔服務
食肆廚房潔淨服務
地毯清潔及消毒服務
玻璃𥦬清潔服務
食肆廚房潔淨服務
日常家居清潔服務
膠地板起漬打蠟服務
大掃除服務:
吉屋清潔 / 裝修後清潔 / 入伙前清潔
辦公室清潔服務, 廠房清潔服務
商鋪清潔服務, 學校清潔服務
滅蟲服務
辦公室/廠房清潔服務
商鋪/學校清潔服務
滅蟲服務
bottom of page